Lidingö

Grundades tisdag 30 mars 1954
Klubb 13046 - Distrikt 2350 - Charternummer


Lidingö Rotaryklubb chartrades den 30 mars 1954. Charterfesten hölls onsdagen den 28 april samma år i Lidingö kyrka varvid 60 personer var närvarande. Talare var Martin Sandahl, Gunnar Hultman och Allan Cedermar. Gunnar Hultman, då distriktsguvernör, framlade Rotarys syften varvid han bl.a. refererade till vad Platon och Sokrates skrivit. Tillfället inramades av vacker musik. Vid den efterföljande middagen på Foresta fick klubben bl.a. telegram från Konungen.

Tankar på klubben hade redan 1953 framförts av Bo Willners till Gudmund Silfverstolpe. Gudmund Silfverstolpe trodde dock ej att förutsättningarna fanns. Då ingrep Gunnar Hultman med hjälp av Jean Brodd, Eric Johnsson och Ragnar Schlyter, senare även Gustaf Gustafzon och Arvid Klosterborg samt ytterligare två som ej namngivits.

Resultatet blev att 20 stycken samlades onsdagen den 10 februari på Foresta under Gunnar Hultmans ledning. Ragnar Schlyter valdes till president, men då han hastigt avled övertogs presidentskapet av Martin Sandahl.

En flaggkommitté under ledning av Arvid Klosterborg arbetade en längre tid med att skaffa ett klubbstandar. Milles gjorde ett flertal förslag vilka dock inte föll i smaken. Till slut enades man om ett förslag som Milles utarbetat i Rom.

Antalet medlemmar ökades efter hand och 1956 var man 100% i Rotary Foundation.

Bland förslag som väcktes vid denna tid var att Arvid Klosterborg ville ha ljus på borden vid intagning av nya medlemmar ”á la Svenska Akademin”.

När Foresta byggdes om under åren 1956-58 höll man till på restaurang Carla men även AGA och Bosön gästades.

1956 blev Drumsö vänort och 1958 Åland med vilken klubb livligt utbyte förekommit.

Klubben började tidigt ungdomsverksamheten genom stipendier, yrkesrådgivning, internationellt ungdomsutbyte samt bidrag till internationella studenthemmet.

Klubben har haft fyra Honoree Members (mars 1969) bland vilka kan nämnas Jean Brodd som nedlagt ett stort arbete för att åstadkomma ett välordnat arkiv. Bland andra aktiviteter kan nämnas Arvid Klosterborgs synpunkter på Rotaryarbetet vid distriktskonferensen i Kumla -”Kumlahäftet”.

Klubben har fram till 1969 ordnat två distriktkonferenser. 1958 med Konungen, två landshövdingar, 25 guvernörer och 375 andra rotarianer som deltagare. Den andra hölls 1963 och var något mindre i omfattning. Arne Burgé gjorde en förtjänstfull insats 1958 som sekreterare och 1963 som president. 600 föredrag hade hållits fram till 1969 och avhandlat såväl Lidingös aktiviteter som länets, Sveriges och världens.

Bland många kvinnliga föredragshållare (kvinnor välkomnades som medlemmar först 1989)  framhölls Joephine Baker och Maja Carlqvist. Bland de manliga nämndes pastor Kejne (Kejneaffären), Olle Wiström, Einar Elinder, runforskaren Sven B F Jansson samt Ture Nerman.


r4GggEAoFAIBAIfAcBg355vQ1+fmfLA36xnp+6zpEo36pXeX+qV5J31EZ8BgKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAr9IBP4NUean2eEl0cEAAAAASUVORK5CYII=

Medlemmar

Aktiva medlemmar 79
- Herrar 59
- Damer 20
Paul Harris Fellow 5
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 4

Adress

Lidingö Rotaryklubb

C/o Åkerhielm
Sälgstigen 1
18162 Lidingö
Sverige

lidingo@rotary.se